Garantiitingimused

Kaissu toodetele kehtib kümne (10) aastane müügigarantii (edaspidi: garantii).
Garantii hõlmab üksnes materjali- või tootmisdefektist tulenevat toote materjali või konstruktsiooni purunemist.
Garantii kehtib Euroopa Liidus.

Garantii kehtivuse eeldused:

 • Mööbel on ostetud Kaissu esinduspoest (k.a e-pood) või volitatud edasimüüjalt.
 • Ostetud toode on registreeritud kolmekümne (30) päeva jooksul alates ostuarvel märgitud kuupäevast ostja nimele vastavalt toote pakendis oleval garantiikupongil esitatud nõuetele. Registreerimata toodetele kehtib kahe (2) aastane garantii alates ostuhetkest.

 Garantii katkeb, kui:

 • mööblit ei ole kasutatud vastavalt selle otstarbele;
 • on eiratud kasutus-, paigaldus- või hooldusjuhendis toodud nõudeid ja soovitusi;
 • mööblit on kasutatud ühiskondlikus asutuses, kaubanduspinnal, äripinnal vms;
 • kahjustused on tekkinud valede hooldusvõtete ja –vahendite kasutamisest, hoolimatust käsitlemisest, sealhulgas ülekoormusest, samuti transportimise käigus;
 • mööbli konstruktsiooni on omavoliliselt, muudetud, täiendatud või remonditud;
 • toode on vahetanud omanikku ehk garantii kehtib vaid algselt registreeritud ostjale.

 Garantii alla ei kuulu:

 • loomulik kasutusest tulenev kulumine, pleekimine, väsimine jms;
 • naturaalse materjali eripärad (nt oksakohad, tooni ebaühtlus, puidumustri varieeruvus);
 • tekstiilist mööbliosad;
 • deformatsioonid, mille põhjuseks on keskkonna liigne niiskus või kuivus ja/või ebasobiv ruumi temperatuur. 

Garantiist tulenevate õiguste kasutamise kord

Puuduse ilmnemisel kohustub ostja esimesel võimalusel sellest teavitama Kaissut või volitatud edasimüüjat, kelle juurest mööbel osteti. Ostja esitab puuduse kohta kirjelduse, fotod, ostuarve ning ostja isikut tõendava dokumendi.

Garantiiaja jooksul parandab või asendab Kaissu kõik defektsed detailid või tooted nii kiiresti kui võimalik.

Toote parandamine

Vajaduse korral tagastab ostja toote parandamiseks või uue vastu vahetamiseks. Kui puudustele garantii ei kehti, kohustub ostja tasuma Kaissu teostatud tööde ja transpordi eest. Toote parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb garantii parandamise aja kestuse võrra.

Toote asendamine

Toote asendamise korral asendab Kaissu defektse toote samasuguse uue toote vastu. Kui vastav toode on uuenenud või tootmisest väljas, asendab Kaissu defektse toote uuenenud või ligilähedase samaväärse uue tootega.  Garantiitähtajal asendatud tootele kehtib uuele tootele kehtestatud garantiitähtaeg.

Müügigarantii andja:
Kaissu Interiors OÜ, reg nr 14185747, Liivalaia 40 10132 Tallinn, +372 513 8613, hello@kaissu.com