Takuuehdot

Kaissun valmistamille tuotteille on annettu kymmenen (10) vuoden myyntitakuu (jäljempänä: takuu).

Takuu kattaa vain materiaali-tai tuotantodefektista johtunut tuotteen materiaalin tai rakenteen rikkoontumisen.

Takuu on voimassa EU-alueella.

Takuun voimassaolon edellytykset:

 

 • Kalusteet on hankittu Kaissun edustusmyymälästä (tai verkkokaupasta) tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.
 • Ostettu tuote on rekisteröity kolmenkymmenen (30) päivän sisällä ostolaskuun merkitystä päivästä alkaen ostajan nimiin tuotteen pakkauksessa olevassa takuulomakkeessa annettuja ohjeita noudattaen. Jos tuotetta ei ole rekisteröity, sille annetaan ostopäivästä alkava kahden (2) vuoden takuu.

 Takuu katkeaa, jos:

 

 • Kalusteita ei ole käytetty käyttötarkoituksen mukaisesti;
 • Kalusteiden käyttö-, asennus- tai huolto-ohjeen vaatimuksia ja suosituksia on laiminlyöty;
 • Kalusteita on käytetty julkisessa rakennuksessa, yrityksen tiloissa, myymälätilaoissa, toimitiloissa tms.;
 • Vauriot ovat syntyneet väärien huoltotoimien ja -välineiden käytön, huolimattoman käsittelyn, mm. ylikuormituksen seurauksena tai kuljetuksen aikana;
 • Kalusteiden rakennetta on muutettu tai täydennetty tai niitä on korjattu ilman valmistajan antamaa lupaa;
 • Tuote on vaihtanut omistajaa eli takuu on voimassa vain alustavasti rekisteröidyn ostajan kohdalla.

 Takuu ei kata:

 

 • Luonnollisen käytön aiheuttamaa kulumista, haalistumista, väsymistä tms.;
 • Luonnonmateriaalin ominaisuuksia (mm. oksankohdat, värisävyn epätasaisuus, puun kuvion vaihtelevuus);
 • Kalusteiden tekstiiliosia;
 • Käyttöympäristön ylimääräisen kosteuden tai kuivuuden ja/tai tilan epäedullisen lämpötilan aiheuttamia muodonmuutoksia.

 

 Takuun antamien oikeuksien soveltamisen järjestys

 

Ostaja on velvoitettu tuotteessa puutteen havaittuaan ilmoittamaan siitä ensi tilassa Kaissulle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle, jota kaluste on hankittu. Ostaja kuvailee tuotteen puutetta sanojen tai kuvien avulla ja esittää tuotteesta maksetun laskun ja henkilöllisyystodistuksen.

Takuuajan sisällä Kaissu korjaa tai vaihtaa kaikki vialliset osat tai tuotteet ensi tilassa.

Tuotteen korjaaminen. Ostaja palauttaa tuotteen tarvittaessa korjausta tai uuteen vaihtamista varten. Jos takuu ei kata tuotteessa ilmenneitä puutteita, ostaja sitoutuu korvaamaan Kaissulle suoritettujen töiden ja kuljetuksen aiheuttamat kulut. Jos tuote korjataan, takuuaikaa jatketaan korjaustöiden vaatiman ajanjakson verran.

Tuotteen vaihtaminen. Tuotteen vaihtamisen tapauksessa Kaissu vaihtaa viallisen tuotteen samanlaiseen uuteen tuotteeseen. Jos ko. tuote on uudistettu tai sen valmistus on lopetettu, Kaissu vaihtaa viallisen tuotteen uudistettuun tuotteeseen tai samanarvoisen ja mahdollisimman samanlaiseen uuteen tuotteeseen. Takuuaikana vaihdetun tuotteen osalta on voimassa uuden tuotteen takuuaika.

 

 Myyntitakuun antaa:

 

Kaissu Interiors OÜ, kaupparek.nro 14185747, Liivalaia 40, 10132 Tallinna, +372 513 8613, hello@kaissu.com